EĞİTİCİ OYUN ÇEŞİTLERİ
المنتدى الإسلامي العالمي للتربية

EĞİTİCİ OYUN ÇEŞİTLERİ

Eğitici iki oyun türü vardır, Onlar:

Tasarlanmış eğitici oyun türü:  Bu tür, bir eğitim programının varlığına bağlıdır. Ayrıca öncesinde bazı eğitici etkinlikleri içeren bir hazırlanmış planla mümkündür. Genelde bu tür, eğitim kulüpleri ve okul eğitimleriyle bağlantılıdır.

Tasarlanmamış oyun türü: bu tür, Tasarlanmış eğitici oyun türünün aksine bu oyun türü daha öncesinde bir plana ve eğitici bir programın varlığına bağlı değildir. Çocukların hangi oyunu veya oyuncağı kendileri için uygun olduğunu tercih ederek, oyunun kurallarını belirleyerek oynamalarından ibarettir. Genelde evde anne ve babanın yardımıyla oynanan türdür.

 

Oyun Şekilleri ve Çeşitleri

Doğrudan çocukların eğitimini hedeflemeksizin çocuğun farkındalığını geliştiren mevcut birçok oyun türü vardır. Bazı araştırmacılar bunları birkaç kategoride sınıflandırmıştır:

Gelişi güzel oynanan oyunlar: Bunlar oyunu yöneten kuralların ve ilkelerin olmadığı ve çoğunlukla grup halinde oynanmayıp tek kişilik oynanan oyunlardır. Çocuk istediği zaman oynar, usandığında bırakır. Bu tür oyunlar genellikle çocuğun arayıp bulduğu ve keşfettiği türdür.

Rol canlandırma oyunları: Bu oyun türü çocukların geniş hayal ve yaratıcılığına dayanmaktadır. Oyun içinde çocuklar kendilerini çevreleyen insanları ve yaşam nesneleri yeniden canlandırırlar. Bu çocuğun kendisini çevreleyen bir yaşam modelinden etkilenerek duygusal izlenimlere yanıt olarak ortaya çıkan oyun türüdür.

Eğlence ve spor oyunları: bu oyun türü, içinde tüm etkinlikleri barındıran nesilden nesile aktarılarak çocuklar tarafından oynanan ve geleneksel bilinen oyunlardır.

İlham veren oyunlar: erken dönem çocukluk dünyasında yaygın olan ve halk arasında bilinen oyunlardır. Oyun içinde çocuk materyallere veya durumlara gerçekte olduğundan daha fazla özelliğe sahipmiş gibi davranır.

Teknik oyunlar: birleştirme oyun türlerinden biridir. Vicdan ve estetik zevkten doğan kendini ifade etme etkinliğidir. Muhtelif şeylerin resmedilmesi de bunlardandır.

Keşif oyunları: bu tür, çocuğun bir şeyin yapısal bileşenlerini ve bu şeyin nasıl çalıştığını öğrenmek için yapmaya çalıştığı her eylemi içeren oyundur.

Dil oyunları: konulu kurallarla oynanan ve belirli bir başlangıcı ve sonu olan çocuklar için apayrı bir etkinliktir. Bu sayede çocuklar arasında etkili iletişimi geliştirmek ve onları harfler, isimler veya fiillerin edat olarak doğru kullanımı konusunda eğitmek mümkün olur. Aynı zamanda çocuklara sözlü alıştırmalar yoluyla dil yaratıcılığına fırsatlar sunar.

Kültür oyunları: Bu oyunlar sayesinde çocuk farklı malumat, bilgi ve deneyimler edinir. Ve içinde okuma, yazma gibi çeşitli kıssa içeren etkinlikler barındırır.

Yapısal bileşenli oyunlar: bu tür farklı yöntem ve malzemelere sahip yapı ve inşa oyunlarından ibarettir.

Çiftçilik oyunları: farklı zihinsel bozuklukları olan çocukları, sıkıntı çektikleri şeylerden kurtulmaları için onları yönlendiren çeşitli faaliyetlerdir.

 

قد يعجبك ايضا