Ateizm ve Tedavi Yöntemi
المنتدى الإسلامي العالمي للتربية

Ateizm ve Tedavi Yöntemi

Bugün Müslüman toplumları, kendi ilke ve prensiplerine karşı yapılan savaşlara maruz kalmaktadır. Geleceklerini inşa etmekten alıkoymak için kimlik, fikri ve felsefi tartışmalar ile meşgul edilmektedir. Bunu da İslam’ı içeriden kendi öz evlatlarının elleri ile yapmaktadırlar.

Tarih boyunca Müslümanlar ve alimler bu tür çirkin saldırılara karşı mücadele etmiş ve hayatlarını İslam’ın zafere ulaşması yolunda feda etmişlerdir. Vakitlerini, davet ederek, tartışarak, eleştiri sunarak ve şüpheleri ortadan kaldırarak Müslüman toplumunun üzerine çöken ateizm düşüncesini ortadan kaldırmaya adadılar.

Halid Bin Muhammed eş-Şehri bu çalışmasında ateizmin sebepleri, ateistlerin özellikleri, toplumsal ateizmin sakıncaları, ateizmin ortaya çıkmasının sebepleri ile tedavisi konularına değinmektedir.

 

Ateizmin Sebepleri

İslam hidayeti ile doğru yolu bulmamış ve İslam adabını bilmeyen bir evde yaşayan kimse dini hakkında bir şey duymayacaktır.

Özgüven sahibi, ikna edici ve konuşma kabiliyeti iyi olan ateist bir genç, kendisi ile arkadaşlık eden birini bu yetenekleri ile rahatlıkla ateizme sürükleyebilmektedir.

Güzel kelime ve cümlelerin içerisine serpiştirilmiş sapkın fikirlerin bulunduğu ateizm ile ilgili kitapların okunması ile güzel kelime ve cümlelerin yanı sıra diğer zararlı bilgiler de alınmış olacaktır.

Şehvetlerin kişinin kalbini istila etmesi sebebiyle kendi maslahatı gereği haram olanı helal görmeye başlaması ve İslam’ın yasakladığı şeyleri anlamsız görmesi, o kişiyi haramları helal görmeye ve inkara götürmektedir.

Bu asırda ortaya çıkan sebepler; internet ve televizyon kanallarının dünyaya yayılması sonucu şehvet ve şüphelerin yayılmasından gençlerimizde kendi nasibine düşeni aldılar. Bununla beraber televizyon ve internetin oluşturduğu etkiye karşı hiçbir girişimde bulunmadılar.

Yönetim sistemleri insanların dinlerinde fitneye düşmelerine sebep oldu. Bazıları ateizmi teşvik etmek için eğitim kurumları ve etkinlikler düzenleyen kurumlar kurarak bunlar ile inkarcılığı yayarken, bazıları da dine önem gösterdiklerini iddia ederek, kurumları -farkında olmadan- dine aksi bir şekilde faaliyetlerde bulunduklarından dolayı kötü örnek olabilmektedir.

Günümüz ateizmine karşı mücadele edecek eğitim merkezleri, enstitüler ve üniversitelerin yetersiz olması; bu kurumlar, küresel gelişmelere ve toplumsal hareketlere tepki verme hususunda çok ağır kalmaktadır.

Ateizm romanları, sapkın deneyimler ve İslam’ın sabiteleri ile çatışan fikir ve felsefi eserlerin yayınlanması; bu tür yayınlar, günümüz neslin içerisinde ateizm fikri ve şüphelerin yayılmasına sebebiyet verdi.

Web’te ateizmin liderleri tarafından desteklenen ve mazlumları desteklediğini iddia eden şüpheli siteler; Böylece ateist fikirlerini yayıyorlar.

Toplumda din ile adet ve kültürü birbirine karıştıran grupların var olması, hamaset ve cahillikleri yüzünden dini kötü göstermeleri ve dinin hakikatine inmeyip gösteriş boyutunu benimsemeleri.

Gençler arasında kimlik ve kültür sorununun bulunması ve bunun yanı sıra inanç, fikir ve İslami ahlak içeren ikna edici eğitim merkezlerin olmaması.

 

Ateizmin Özellikleri

 • Geniş bir ateist kitleye sahip olduklarından dolayı sevinçli olmaları; çünkü bu onların duruşlarını desteklemektedir.
 • Kendilerini gözetleyen bir gözeticiden korkmadıkları için kendi ortamlarında din ile alay etmeleri.
 • Günahlara dalmaları, şehvetlerine düşkün olmaları ve hiçbir şeyden çekinmemeleri.
 • Sözlerinin birbiri ile çelişmesi.
 • Kevni (Kozmik) mucizeleri inkâr etmeleri.
 • Mevzu hadisleri getirmeleri gibi İslam şeriatı ile bağdaşmayan şeyleri İslam şeriatına sokuşturmaları.
 • Sünnet ile amel etmemeleri ve sadece Kur’an ile yetinebileceklerini söylemeleri.
 • Heva ve heveslerine göre Kur’an-ı yorumlamaları.
 • Açıktan inkâr edenler ile dost olmaları.
 • Dinde düşünce özgürlüğünü savunmakta ısrarcı olmaları.
 • Din ehlinden olan davetçi ve alimlere dil uzatmaları.
 • Mümkün olan tüm yollara başvurarak insanları ateizme davet etmek ve şüpheleri yaymak.

 

Toplumsal İnkarcılığın (Ateizm) Zararları

Helali helal, haramı da haram görmeyen inkârcı bir toplumun olduğunu düşünün. Yaptığından dolayı hesaba çekileceği ve cezasını çekeceğine dair bir inancı olmadığı için büyük günahların ne kadar çoğaldığını göreceksiniz.

 

İnkarcılığın (Ateizm) Ortaya Çıkmasının Sebepleri

Bazı hükümetler, ateistin inkarcılığını ilan etme ve insanları buna davet etmeye yönelik kısıtlamaların bulunmadığı şekilde yasalarını hazırlamaktadır.

Şeriata müntesip birçoğunun hakikate olan kıskançlıkta aşırıya kaçtıklarını ve insanların inkârcı diye sıfatlandırdıkları kişileri dinde ihlaslı olduklarını söyleyip överek onları onurlandırdıklarını görürsün.

Bazı hükümetler onları yüksek mevki ve makamlara yükselterek etki ve nüfuzlarını artırmaktadır.

Bazı inkarcılar ulusal hareketlere dahil oldular. Aldatıcılar tarafından kendilerine liderlik unvanı verildi ve bu şekilde kendileriyle iletişime geçen gençlere ateizmi aşılamaya başladılar.

 

İnkarcılığı (Ateizm) Nasıl Tedavi Edebiliriz?

 • Devlet, din alimleri ve davetçilere gençleri bu fikirlerin tehlikeleri konusunda eğitmeleri noktasında ciddi imkanlar sağlamalıdır.
 • Okulların eğitim misyonunu tekrardan yüklenip doğru eğitim ile gençleri ve çocukları eğitmesi.
 • Ailelere mücadeleyi öğretip çocuklarını korumalarını sağlamak. Çocuklarının sorunlarına olumlu yaklaşıp aile içinde diyalog dilini yaygınlaştırmak ve bu şekilde çocuklarını yabancılara sığınmalarını engelleyerek korumalarını sağlamak.
 • İnkârcı fikirleri yaygınlaştıran medya kuruluşlarını boykot edip, toplumun dini değerlerine bağlı olan medya kuruluşlarını desteklemek.

 

قد يعجبك ايضا