ÇOCUK EĞİTİMİ VE BAKIMI
المنتدى الإسلامي العالمي للتربية

ÇOCUK EĞİTİMİ VE BAKIMI

Çocukların gözlemlenmesi, beslenmelerine dikkat edilmesi, güzel ve temiz görünmeleri sağlanması ve onlara her konuda yardımcı olunmasının eğitim değil de çocuk bakımı olarak adlandırıldığını biliyor muydunuz?

Birçok ebeveyn, çocuklarının yiyecek, barınma ve giyecek gibi ihtiyaçlarını sağlayarak ve onların bütün maddi ihtiyaçlarını karşılayarak çocuklarının eğitimi noktasında üstlerine düşeni yaptıklarını zannederler. Halbuki çocuk eğitimi ve bakımı arasında ciddi bir fark vardır.

 

Çocuk Eğitimi ve Bakımı Arasındaki Fark

Çocuk eğitimi ve bakımı arasında gerçekten büyük bir fark vardır. Bakım, çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak, ona önem vermek ve onu sevmek olarak kabul edilmektedir. Çocuklara önem verme hususunu anne ve baba dışında çocuk bakıcıları veya başkaları da yapabilir. Eğitim ise, çocuğun kişiliğinin oluşturulmasındaki temel etkendir. Ayrıca eğitim, çocuğun kişiliğini oluşturmak, kimliğini ve yeteneklerini keşfetmesine ve geliştirmesine yardımcı olmak, kendine olan güvenini güçlendirmek, onu bilinçli bir birey haline getirmek ve yaşamında aktif rol oynamasını sağlamak noktasında anne, baba ve eğitimcilerin gayret ve çabaları olarak görülmektedir.

Eğitim, çocuğu iyi ahlak, değer ve ilkelere yönlendirme ve onu iyi alışkanlıklara alıştırma sürecidir. Eğitim, toplumda olumlu ve yaşamın her alanında güvenilir bir unsurun oluşturulması ve kendini geliştirebilecek gayretli ve yetenekli bir unsurun oluşturulması sürecidir. Bu da beş şekilde gerçekleşir:

  1. Kanaat oluşturmak: İnanç, ilkeler, değerler, emeller ve hayatı anlamak gibi başlıkları içine almaktadır.
  2. İlgi alanlarını yönlendirmek: İnsanları ilgilendiren şeyler ve boş zamanların nasıl değerlendirileceği gibi hususları kapsamaktadır.
  3. Farklı türde becerilerin geliştirilmesi: Spor, sanat, zihinsel, sosyal, idari, bilimsel vb.
  4. İlişki kurallarını anlamak: Kimlerle arkadaşlık yapılacak? Kimlerden uzak durulacak? İlişkilerin nasıl inşa edileceği, onarılacağı veya sonlandırılacağı.
  5. Rol model seçme: İnsanların, kendileri gibi olmak istedikleri idollerdir. Ayrıca idollerle olan ilişkileri düzenleyen kuralları anlamak.

Çocuk bakımı, çocuğun sağlığına ve güvenliğine önem vermek, yiyecek, içecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak ve okul ihtiyaçlarını karşılamak ile ilgilidir. Bu görevi anne ve babadan her biri yerine getirebilir.

Eman Mahmoud: “Bir çocuğun hayatında bakım şüphesiz çok önemlidir. Bu sevgi ve şefkat göstererek ve ihtiyaçlarını karşılayarak gerçekleşir. Ancak çocuğunuza sunduğunuz maddi imkanlar onu zihinsel olarak geliştirmeyecek, sadece büyümesi için onu besleyecektir. Bu nedenle çocuk, hayatı boyunca takip edeceği bir yola ihtiyaç duyacaktır. Yanlışı ve doğruyu ayırt etmek için, iyi ve güzel şeyleri yapabilmek için kendisine uyacağı bir rol modele ihtiyaç duyacaktır.”

Eğitim olmaksızın çocuk bakımı, zayıf kişilik sahibi erkeklerin, sorumluluğu kaldıramayan kadınların, işlerine önem vermeyen işçilerin ve okuldan kaçan öğrencilerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanır. Ayrıca şehir çöp yığınlarıyla dolup taşacak, çünkü kimse çocuğa yere bir şeyler atmaması gerektiğini öğretmemiştir.

Eğitim olmaksızın çocuk bakımı, kimseyi önemsemeyen ve yalnızca kendisini düşünen egoist bir kişiliğin oluşmasının önünü açacaktır. Anne babasına itaatsizlik eden, sorumluluğu taşıyamayan, çevresine güven vermeyen, yeteneği ve yaratıcılığı olmayan bir çocuk olarak karşınıza çıkacaktır.

 

Çocuk Eğitiminde Ebeveynlerin Rolü

Çocuk eğitiminde ebeveynler büyük bir rol oynamaktadır. Her ebeveynin yaşamın her alanında çocuklarına iyi bir örnek olmaları aslında yeterlidir.

Ebeveynler, çocuklarının boş zamanlarını faydalı çalışmalarla geçirebilecek yaratıcı bireyler olabilmeleri için onların yeteneklerini ve güçlü yanlarını keşfetmelerine yardımcı olabilmelidir.

Ebeveynler, çocuklarının dini eğitimine özen göstermeli, namazları vaktinde kılma ve camide cemaatle kılma noktasında onlara örnek olmalı ve günlük olarak Kur’an-ı Kerim okumalarını devam ettirmelidir.  

Ebeveynler, çocuklarına psikolojik veya fiziksel olarak zarar vermemeli, onları uyarmalı, özellikle başkalarının yanında onları tehdit etmemelidir. Ebeveynler, çocuklarına iyi ilke ve değerleri, yalan söylememeyi, başkalarına yardım etmeyi ve hayvanlara iyi davranmak gibi ahlaki erdemleri empoze etmelidir.

Ebeveynler, ne kadar önemsiz olursa olsun, çocuk tarafından sorulan tüm sorulara cevap vermeli, çocuğun bağımsız bir kişilik kazanmasına özen göstermeli ve yaşı ne kadar küçük olursa olsun, kendisiyle ilgili her şey hakkında görüşünü almalıdır.

Çocuk gelişiminde eğitimin rolü, çocuğa değerler kazandırmak ve o değerleri geliştirmeye yöneliktir. Böylece küçük büyüğe saygı gösterecek ve büyük de küçüğe şefkat gösterecektir. Ayrıca eğitimin önemli rollerinden biri de çocuğun kendisine güvenmesini sağlamaktadır.

Bu ilke ve değerler sadece çocuklar için geçerli değildir. Bu nedenle bir öğretici gibi çocuklarınız için rol model olmak zorundasınız. Yalan söylememeli, düşüncelerine saygı duymalı, mahremiyetlerine saygı göstermeli, onların üzerine çok gitmemeli ve onları korkutmamalısınız.

Çocuk bakımı noktasında başkaları görevlendirilebilir. Ancak çocuk eğitimi için aynı şey yapılamaz. Çünkü eğitim öncelikle anne ve babanın görevidir ve eğitimciler de bu konuda sadece onlara yardımcı olur.

Hillary Clinton, eğitimi şöyle özetlemektedir: “Bir çocuğun yetişmesinden bütün köy sorumludur.” Bu nedenle ebeveynler ve eğitimciler, çocukları gözlemlemeli, faaliyetlerini takip etmeli, onlar için iyi bir arkadaş ve faydalı bir kitap seçmeli ve sorunlarını iyi bir yolla ve onları ikna edici şekilde çözmelidirler. Çocuk eğitimi, sadece yeme ve içme gibi ihtiyaçların sağlanması ve onlara daha iyi bir yaşam sunmak değildir.

 

قد يعجبك ايضا