ÖMER TİLMİSANİ VE MUHALİFLERİYE İLİŞKİSİ
المنتدى الإسلامي العالمي للتربية

ÖMER TİLMİSANİ VE MUHALİFLERİYE İLİŞKİSİ

Herkes (gerek sevenleri olsun gerek de muhalifler), Ömer Tilmisani’nin ümmetin bir kahramanı olduğu, iyi ahlak sahibi, davetçi ve bir lider olduğu noktasında hemfikirdir.   

O, Tahrir meydanında cenazesine binlerce kişinin katıldığı tek genel mürşittir. Cenazesine devlet nezdinde ve İslami camiada yoğun bir katılım sağlanmıştı. Bunların başında Şeyh Şa’ravi, İbrahim Şukri, Mısır Kilisesi Temsilcileri ve Rıfat El-Mahcup gelmektedir. Bütün bu mezhep ve gruplar kendisine muhalif olan kesimlerdi.

Ömer Tilmisani’nin başkalarına karşı tutumu ve tavırları ise kişiliği ve karakteri için en büyük şahitliktir. Bunlardan bazıları şöyledir:  

            Ömer Tilmisani, bir gün Souk Al Tawfik’teki ofisine gider. Orada birkaç Müslüman Kardeşler üyesinin toplandığını, Aminah Al-Said tarafından Müslüman Kardeşler Teşkilatını eleştirmek üzere kaleme alınan bir makale üzerinde tartıştıklarını ve öfkelendiklerini görür. Bu makale, Mısır haftalık Rose al-Yusuf dergisinde yazılması planlan bir dizi makalenin ilkiydi. Ömer Tilmisani yanlarına gelip öfkelerinin sebebini anladıktan sonra, makaleyi alıp baştan sona okur. Daha sonra eline telefonu alıp birisini aradı ve şöyle devam etti:

- Aminah Al-Said hanımefendi ile görüşüyorum?

- Ben Ömer Tilmisani.

- Müsaitseniz bir kahvenizi içmek isterim.

- Nerede? Ne zaman?

- Teşekkür ederim.

Müslüman Kardeşleri üyeleri bunları duyduktan sonra daha da öfkelenip; “Aminah Al-Said! Müslüman Kardeşleri simgeleyen biri olarak gidip onunla görüşmek mi istiyorsun!” Ancak Ömer Tilmisani kararında ısrarlıydı ve ne pahasına olursa olsun Müslüman Kardeşlere yöneltilen bu eleştirileri konuşup tartışmak ve bunları açıklığa kavuşturma noktasında istekli olduğunu söyledi. Gerçekten de gidip onunla görüştü ve tartıştı. Bu görüşmenin sonucu ise, Aminah Al-Said’in “İyi Ahlaklı Bir Adamla Güzel Bir Sohbet” başlıklı ikinci makalesi oldu. Bu makalesinde Ömer Tilmisani’nin ilim, ahlak ve kültürünü anlatıyordu. Daha sonra Aminah Al-Said, Müslüman Kardeşler aleyhine yazmayı planladığı yazı dizisini durdurdu.

            Aynı durum, İbrahim Seada’nın 1984’de Akhbar el-Yom gazetesindeki, Müslüman Kardeşler Teşkilatının Mısır Parlamento seçimlerine Wafd Partisi listelerinde girmesiyle ilgili “Dünün Düşmanları Bugünün Dostları” başlığıyla kaleme almış olduğu açılış makalesinde de yaşandı. Bu makalede laik bir partiyle iş birliği yaptıklarından dolayı Müslüman Kardeşler Teşkilatını asıl çizgisinden sapmakla suçlamıştı.

            Ayrıca Wafd Partisini de dini bir cemaatle olan ittifaklarından dolayı laiklik çizgisinden saptığını iddia ederek, bu durumu, asıl ilkeler karşısında çıkarların tercih edilmesi şeklinde vurgulamıştı. Makalenin yayınlanmasından hemen sonra, Ömer Tilmisani onunla temasa geçti ve onu haber binasındaki ofisinde ziyaret etti. Yapılan konuşma ve tartışmalardan sonra İbrahim Seada, Akhbar el-Yom gazetesinin bir sonraki cumartesi günü yayınlanan makalesinde şu başlığı atmıştı: “İyi Ahlaklı Bir Adamla Güzel Bir Sohbet”. Böylece Ömer Tilmisani, Müslüman Kardeşlere başkalarıyla olan ilişkiler noktasında önemli bir ders verdi.

 

قد يعجبك ايضا